Cilt Bakımı,Cilt maskesi,Sivilceler için maske,Siyah noktalar,Saç Bakımı,Normal Cilt Bakımı,Saç Sağlığı,aç Bakımı Saç Maskeleri saç dökülmesi saç bakım ürünleri evde saç bakımı saç maskeleri doğal cilt bakımı bitkisel cilt bakımı erkek cilt bakım saç bakımı cilt maskeleri cilt lekeleri siyah noktalar sivilceler Bitkisel Cilt Bakımı Cilt Bakımı ve Güzellik Kuru Cilt Bakımı doğal cilt bakımı bitkisel cilt bakımı epilasyon laser epilasyon

Blog Arşivi
Doktor Arda Katırcıoğlu

Op. Dr. Arda Katırcıoğlu, ilk-orta ve lise eğitimini Ankara’ da bitirmiş olup, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında tıp doktorluğu ünvanını almıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nı kazanıp uzmanlık eğitimini burada tamamlamıştır.2003-2005 yılları arasında Ankara Özel Bayındır Hastanesi’nde görev yapmıştır. 2005 yılında askerlik görevi için gittiği Erzincan Asker Hastanesi’nde görevini tamamlamış olup bu ilde görev yapan ilk Plastik Cerrah olmuştur. Burada açtığı muayenehanesinde başarıyla görev yapmış olan Dr. Arda Katırcıoğlu 2006 yılında Aydın 82. Yıl Devlet Hastanesi’ nde çalışmaya başlamıştır. Yine 2006 Şubat ayında La Perla Estetik Cerrahi Güzellik ve Lazer Merkezi’ ni hizmete açtı. 2007 yılında MiaPlast Estetik Merkezi & Solaryumu hizmete açtı.

Evli ve iki çocuk babası olan Arda Katırcıoğlu, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

YAYINLAR

1. Gokrem S., Ozdemir OM., Demirseren ME., Can Z., Katircioglu A. Modification of the Skoog principle of digital flap interposition with a new technique of web space reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2001 Apr 1;107(4):1075

2. Demirseren M.E., Gökrem S., Özdemir O.M., Katircioglu A., Can Z, Serel S. Hatchet Shaped Tensor Fascia Lata Musculocutaneous Flap For The Coverage of Trochanteric Pressure Sore: A new Modification Annals Plast Surg. 2003 Oct 51(4):419-22.

3. Gökrem S., Özdemir O.M., Katircioglu A., Şen Z., Ersoy A., Can Z., Emiroğlu M., Gültan S. A Rare Craniofacial Cleft: Tessier No. 7: A Retrospective Analysis. Journ Medic School 2002, Vol 24(2): 63-68.

4. Demirseren M.E., Katırcıoğlu A., Gökrem S., Can Z, Özbek M.R. Depressor Anguli Oris Flebi ile Alt Dudak Defektlerinin Fonksiyonel Onarımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2000, 4: 265-269.

Doktor Ferruh Bingül

970 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Eskişehir’de tamamladım. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu..Daha sonra Ankara’da ihtisasımı tamamlayarak Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı oldum. 2000 yılında Ege Ordu-Narlıdere/İzmir’de askerlik görevini yaptım.40’a yakın ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınım, 20’den fazla kongre katılımım ve 20’ye yakın kongre etkinliğim bulunmaktadır.
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) ve Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD) üyesiyim. Halen Ankara’da Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olarak çalışmaktayım.

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

1. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

2. Estetik Plastik Cerrahi Derneği

3. Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği

4. Ankara Tabip Odası

Uluslararası Bilimsel Yayınları:

1. Sarıfakıoğlu N, Terzioğlu A, Bingül F, Aslan G. A hidden donor site for resurfacing finger tip defects: the “ring graft”. Br J Plast Surg 2003;56(8):797-803.

2. Terzioğlu A, Tuncalı D, Yüksel A, Bingül F, Aslan G. Giant Lipomas: A Series of 12 Consecutive Cases and a Giant Liposarcoma of the Thigh. Derm Surg 2004;30(3):463-467.

3. Aslan G, Sarıfakıoğlu N, Terzioğlu A, Tuncalı D, Bingül F. The prepuce and circumcision: dual application as graft. Ann Plast Surg 2004;52(2):199-203.

4. Sarıfakıoğlu N, Gökrem S, Bingül F, Ustun H, Aslan G. The fate of transplanted fibrous capsule as an autogenous graft. Plast Reconstr Surg. 2005 Apr;115(4):1087-94.

5. Tuncalı D, Bingül F, Talim B, Sürücü S, Şahin F, Aslan G. Histologic Characteristics Of the Human Prepuce Pertaining to its Clinical Behavior as a Dual Graft. Ann Plast Surg. 2005; 54(2): 191-195.

6. Aslan G, Tuncalı D, Terzioğlu A, Bingül F. Periareolar-transareolar-perithelial incision for the surgical treatment of gynecomastia. Ann Plast Surg. 2005; 54(2): 130-134.

7. Tuncalı D, Bingül F, Terzioğlu A, Aslan G. Animal bites. Saudi Med J 2005; 26(5): 772-776.

8. Aslan G, Tuncalı D, Bingül F, Ateş L, Yavuz N. The “Duck” Modification of the Tensor Fascia Lata Flap. 2005; 54(6): 637-639.

9. Terzioğlu A, Bingül F, Aslan G, Toy G. Cylindroma of the Leg. Ann Plast Surg 2002;48(2):221-222.

Doktor Mustafa Şengezer

1951 yılında Niğde’de doğdu.Konya Maarif kolejinde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun olarak Tıp Doktoru oldu.1986 yılında Genel Cerrahi uzmanı oldu ve aynı yıl içinde Plastik Cerrahi üst ihtisasına başladı. 1988 yılında Plastik Cerrahi ihtisasını tamamlayan Dr. Şengezer ihtisas eğitimi sırasında Almanya’da Amerikan Hava Kuvvetleri Hastanesi Plastik Cerrahi bölümünde görev yaptı.

1988-1989 yıllarında Etimesgut Hava Hastanesinde Plastik Cerrahi Kliniği şefi olarak çalıştı.

1989 yılında GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı.

1991-1992 yılarında 1,5 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde Kentucky Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde çalıştı.

1993 yılında plastik cerrahi doçenti oldu. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği, Uluslararası Yanık Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD), Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD) ve Akdeniz Yanık Derneği, Dr. Şengezer’in üyesi olduğu derneklerin bazılarıdır.

1999’da profesör olan Dr. Şengezer 2000 ‘ de Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı olmuştur .

Dr. Şengezer, Plastik Cerrahi eğitimi süresince pek çok kurslara, yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılarak en üst düzeyde Plastik Cerrahi bilgi ve deneyimine sahip olmuştur.

Dr. Şengezer’in yurt içi ve yurt dışı pek çok yayını ve bildirileri vardır. Yurt dışı yayınlarının arasında beş adedi kendi alanlarında dünyada ilk kez gerçekleştirilmiş çalışmalardır ve Dr. Şengezer, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında pek çok ilke imza atmıştır.

Yurtiçi Yayınları
1. Selmanpakoğlu N, Aytemiz C, Şengezer M. - GATA Bülteni 30:139-148,1988
Jinekomastinin cerrahi tedavisinde geliştirilmiş yeni bir yöntem.
2. Durak N, Aytemiz C, Şengezer M ,Çeliköz B. - GATA Bülteni 31 : 307-317 , 1989
Yüz 1/3 orta bölüm hipoplazilerinde Le Fort III osteotomi tekniği ile onarımın üstünlükleri.
3. Selmanpakoğlu N, Durak N, Aytemiz C, Baş L, Şengezer M. - GATA Bülteni 31:781-791, 1989
Ayaktan ele parmak naklinde “ Toe to Hand “ bir modifikasyon: Üç olgu nedeni ile.
4. Durak N, Şengezer M, Aytemiz C. - Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 7(4):312-314, 1989
Orbital patlama (blow out) kırıklarının tanısında pratik bir yöntem ( Kontrast Radyografi ).
5. Şengezer M, Öztan Y, Durak N, Aytemiz C. - Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 8(4):329-336, 1990
Epispadias onarımında Young yönteminin yeri.
6. Aytemiz C,Güler MM, Şengezer M, Çeliköz B, Selmanpakoğlu N. - GATA Bülteni 33:1067-1081,1991
Çene eklemi ankiloz cerrahisinde yarım asırlık gelişimimiz ve çene protezlerinin uygulanışı.
7. Aytemiz C. Şengezer M, Güler MM. - GATA Bülteni 35:369-378,1993
Prepusyel fleplerin hipospadias cerrahisinde kullanılışları ve vertikal ada flebi ile neouretra oluşturulması.
8. Şengezer M, Çetin C. - Anadolu Tıp Dergisi 15(1) : 27-35 , 1993
Randomize deri fleplerinin canlılığı üzerine beta pridil karbinolün etkileri.
9. Şengezer M, Selmanpakoğlu N, Türegün M. - GATA Bülteni 35:489-495, 1993
Yanık yarasının mikrobiyolojik yönü: Prospektif bir çalışma.
10. Selmanpakoğlu N, Öztan Y, Deveci M, Şengezer M. - TPCD Dergisi 1(2):98-102, 1993
Clinical application of skin homograft for extensive burns.
11. Şengezer M, Selmanpakoğlu N,Deveci M. - TPCD Dergisi 1(3):214-217, 1993
Extensive pigmented Bowen’s disease of genitalia.
12. Şengezer M, Selmanpakoğlu N, Duman H, Çetin C. - Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3(2) ; 74-78, 1995
Epidemiological analysis of burn injuries in Gülhane Military Medical Academy Burn Center
13. Çeliköz B, Duman H, Şengezer M, Güler M, Selmanpakoğlu N. - Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3(2) ; 120-25, 1995
Mandibula kırıklarının kompresyon plakları ile onarımı.